In hóa đơn bán lẻ giá rẻ tại Hà Nội

  18/06/2014

In hóa đơn bán lẻ, hóa đơn cửa hàng giá rẻ tại Hà Nội • Thị trường buôn bán, trao đổi hàng hóa ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp hơn. Trong đó, In hóa đơn bán lẻ, in hóa đơn cửa hàng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh uy tín kinh doanh, các công ty, do

Mẫu hóa đơn bán lẻ thông thường

  14/03/2014

Sau đây là một số mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) mà Bảo Minh đã in cho rất nhiều khách hàng ở cả nước và nhất là in hóa đơn bán lẻ ở hà nội