In tờ rơi, hình thức quảng cáo hiệu quả

  01/07/2016    Lượt xem : 3172

là một hình thức quảng cáo rất hiệu quả. Khi đi dạo trên phố, chắc hẳn bạn đều dễ dàng bắt gặp những tờ rơi, pano, áp-phích quảng cáo ở khắp nơi.